Szkolimy refleksoterapeutów od 1983 r.
MENU

KALENDARZ SZKOLEŃ

AKTUALNOŚCI
09-01-2020
Kurs "Refleksologii stóp III stopnia" odbędzie się w Warszawie w dn. 16.01.-28.03.2020 r.

Zapisy w e-sklepie


09-01-2020
Kurs "Refleksologii stóp I stopnia" odbędzie się w Goczałkowicach Zdrój w dn. 18.01.-22.03.2020 r.; Warszawie w dn. 6.02.-4.04.2020 r.
Zapisy w e-sklepieSONDA
Czy znasz już e-sklep REFLEKSOTERAPEUTA.pl?

Tak
Nie


Teoria / 12 meridianów

12 meridianów

MERIDIAN PŁUC

Płuca i jelito grube kontrolują procesy wydalania: płuca - dwutlenku węgla, jelito - resztek stałych. Meridiany te są ze sobą spokrewnione, dlatego jeden może oddziaływać na drugi (na przykład dolegliwościom klatki piersiowej mogą towarzyszyć zaparcia, a zaparciom dolegliwości klatki piersiowej). Płuca są odpowiedzialne za oddychanie, pobieranie energii chi z powietrza i za regulowanie jej poziomu w ciele. Zdrowe płuca i regularny oddech świadczą o tym, że chi bez przeszkód krąży po ciele. Brak równowagi powoduje wystąpienie astmy, kaszlu i różnych form zastoju krwi w klatce piersiowej. Oddychanie wpływa na wszystkie czynności organizmu, m.in. na przepływ krwi. O płucach mówi się, że są narządem "delikatnym", ponieważ najbardziej ze wszystkich organów wewnętrznych podatne są na wpływy czynników środowiskowych.
 
MERIDIAN JELITA GRUBEGO

Jelito grube stanowi dolny odcinek przewodu pokarmowego; odpowiada za transport, przetwarzanie i wydalanie niepotrzebnych organizmowi metabolitów i własnych produktów (żółć, nabłonek). Zaburzenie procesu wydalania powoduje zatrucie całego organizmu, dlatego często towarzyszy mu otępienie umysłowe. W Nei Ching jelito grube opisane zostało jako sprawca ewolucji i zmian oraz integralny element dobrej kondycji psychofizycznej całego ciała. Niezwykle istotną rolę w procesie podtrzymania takiego stanu odgrywa wydalanie substancji resztkowych. Jeżeli nie są one skutecznie usuwane, organizm musi walczyć z ich nadmierną ilością - prowadzi to do powstania dysharmonii w całym ciele. Brak równowagi w jelicie grubym może powodować bóle w jamie brzusznej, biegunkę, zatwardzenia, wzdęcia, obrzmienia, trądzik, czyraki, bóle głowy oraz katar.
 
MERIDIAN ŻOŁĄDKA

Funkcje i czynności żołądka oraz śledziony są ze sobą ściśle powiązane. Żołądek kontroluje proces trawienia - otrzymuje pokarm, zbiera go i podaje "czystą" energię pokarmową śledzionie, która przekształca ją w surowiec dla chi i krwi. Jeżeli żołądek nie otrzyma i nie przetrawi pokarmu, śledziona nie będzie mogła przekazać go dalej. Meridiany żołądka i śledziony są od siebie zależne. Zgodnie z chińską filozofią, żołądek jest związany z odczuwaniem apetytu, trawieniem i transportem pokarmu i płynów, ale decydujące znaczenie dla transportu pokarmu i spożycia energii ma partner żołądka, czyli śledziona/trzustka. Te dwa meridiany - należące do elementu ziemi - współpracują przy utrzymaniu organizmu w stanie równowagi ściślej niż jakiekolwiek inne. Element ziemi reprezentuje harmonię; jeżeli nie ma jej w żołądku, trzustce i śledzionie, nieprawidłowość ta wpływa na wszystkie inne narządy ludzkiego ciała. Żołądek uważany jest przez Chińczyków za "morze pokarmu i płynów", ponieważ kontroluje proces trawienia - odpowiada za "otrzymywanie" i "dojrzewanie" przyjętego pokramu stałego i płynnego. Bez niego nie mogłyby funkcjonować inne narządy. Biorąc pod uwagę lokalizację w ciele i miejsce w hierarchii wszystkich części organizmu pozycję żołądka można określić mianem centralnej. Według wschodnich terapeutów pojawienie się jakichkolwiek zaburzeń w samym żołądku natychmiast wpłynie na stan innych narządów. Jeżeli żołądek zostanie wytrącony ze stanu równowagi, ani pokarm fizyczny, ani psychiczny nie zostanie prawidłowo przetworzony. Nadmierna utrata energii - letarg, osłabienie i wyniszczenie - stanowią sygnały, że funkcjonowanie tego niezwykle ważnego narządu zostało zaburzone.

MERIDIAN ŚLEDZIONY/TRZUSTKI

Zgodnie z tradycyjnym powiedzeniem, łączącym w sobie wymowę wielu uwag zawartych w Nei Ching - "śledziona rządzi transformacją i transportem". Śledziona stanowi najważniejsze ogniwo procesu przekształcania pokarmu w chi i krew. Jeżeli proces ten nie zostanie zainicjowany, mięśnie nie otrzymają pożywienia i chi - będą więc słabe, usta staną się blade i suche. Śledziona zwana jest "podstawą pourodzeniowej egzystencji" - jeżeli zostanie wytrącona ze stanu równowagi, poszczególne części ciała (a nawet cały organizm) będą cierpieć z powodu braku chi lub krwi.
Z fizjologicznego punktu widzenia trzustka kontroluje proces odżywiania organizmu, ponieważ jej wydzieliny pomagają trawić białka, tłuszcze i skrobię - podstawowe składniki pokarmowe.
Według Chińczyków "śledziona zarządza krwią" - pomaga w tworzeniu krwi i kontroluje jej prawidłowy przepływ - dlatego wpływa na menstruację, niszczy zużyte krwinki czerwone i tworzy przeciwciała, które zabijają bakterie, zwiększając w ten sposób odporność organizmu na infekcje. Kolejną ważną funkcją meridiana śledziony jest przetwarzanie płynów. Klasycy medycyny twierdzą, że obrzęk (opuchlizna z powodu nagromadzenia nadmiernej ilości płynów) związany jest ze śledzioną (która "puchnie" z tego samego powodu).
 
MERIDIAN SERCA

Meridian serca związany jest z meridianem jelita cienkiego. Nei Ching wyjaśnia tę zależność następująco: "Serce kontroluje krew i łączy się z jelitem cienkim."
Klasycy medycyny twierdzą, że "serce zarządza krwią i naczyniami krwionośnymi" - reguluje przepływ krwi. Jeśli funkcjonuje prawidłowo, krew krąży bez przeszkód. Gdy serce jest silne, ciało jest zdrowe, a emocje prawidłowe; jeżeli jest słabe - uszkodzone zostaną wszystkie pozostałe meridiany.
Często mówi się, że serce rządzi duchem. Jeśli więc krew i chi są w sercu w stanie harmonii, duch jest odżywiony, a człowiek reaguje prawidłowo na bodźce pochodzące z zewnątrz. Jeżeli jednak harmonia ta zostanie zachwiana, mogą pojawić się takie objawy, jak bezsenność, nadmierne "marzycielstwo", zaburzenia pamięci, histeria, nielogiczne zachowania, obłęd i delirium.
 
MERIDIAN JELITA CIENKIEGO

Meridian jelita cienkiego nadzoruje proces oddzielania "czystego" od "nieczystego" - kontynuuje rozpoczęty w żołądku proces trawienia i wchłaniania pokarmu. Jego zadaniem jest wchłanianie, dlatego prawidłowy przebieg procesu ma istotny wpływ na odżywienie oragnizmu i sprawność umysłu.
Praca jelita cienkiego oddziałuje zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na funkcjonowanie jelita grubego. Jelito cienkie kontroluje również stosunek płynów do substancji stałych w stolcu - część z nich resorbuje na użytek organizmu, resztę "przeznacza" do wydalenia, przesuwając wraz z resztkami pokarmu stałego do jelita grubego.
Proces "sortowania", podczas którego zatrzymywane jest to, co dla ciała wartościowe, toczy się na wszystkich poziomach fizjologicznych i psychicznych - wartościowe pomysły, pozytywne emocje i myśli odddzielane są od "śmieci". Jeżeli proces ten nie przebiega prawidłowo, mogą pojawić się oznaki "bałaganu", np. problemy ze słuchem (niemożność odróżniania dźwięków). Dlatego ścieżka energetyczna jelita cienkiego związana jest zarówno z wchłanianiem substancji pokarmowych, jak i doświadczeń, uczuć, pomysłów oraz pokarmu duchowego.
 
MERIDIAN PĘCHERZA MOCZOWEGO

Związek między meridianami nerek i pęcherza jest jednym z najbardziej oczywistych - meridian pęcherza moczowego odgrywa istotną rolę w procesie stymulacji i regulacji pracy nerek.
Funkcjonowanie pęcherza moczowego polega na zbieraniu i wydalaniu moczu produkowanego przez nerki. Pęcherz moczowy ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Wszelkie zaburzenia w pracy pęcherza moczowgo prowadzą do zatrucia organizmu i ogromnego osłabienia.
Meridian pęcherza wywiera ogromny wpływ na rdzeń kręgowy i nerwy, dlatego masaż jego punktów reflektorycznych usuwa wszelkie napięcia wzdłuż linii kręgosłupa.
 
MERIDIAN NERKI

W Nei Ching czytamy: "Jeżeli brak (funkcji) nerek... ducha łatwo sprowokować."
Nerki magazynują jing i wpływają na rozwój i proces dojrzewania. Jing to substancja, esencja życia - źródło życia i indywidualnego rozwoju. Zawiera potencjał różnicowania Yin i Yang i dlatego tworzy życie. Wszystkie narządy ludzkiego ciała potrzebują jing do właściwego rozwoju, dlatego nerki magazynują jing, wspierając czynności życiowe. Nerki są w szczególny sposób związane z innymi narządami wewnętrznymi, ponieważ Yin i Yang (lub aktywność życiowa każdego narządu) uzależnione są od Yin i Yang nerek.
Nerki odpowiadają za stężenie płynów w organizmie - przepływ płynów umożliwia zbieranie zbędnych resztek pokarmowych i wydalanie ich w moczu. Przez nerki przepływają olbrzymie ilości krwi, ulegając oczyszczeniu. Jeżeli proces oczyszczania krwi zostanie zaburzony, może dojść do wzrostu ciśnienia lub do nadciśnienia; organizm może również magazynować toksyczne substancje, które zaczynają go zatruwać.
 
MERIDIAN OSIERDZIA

Meridian osierdzia jest ściśle związany z meridianem potrójnego ogrzewacza - obydwa pełnią funkcje zapobiegawcze. Osierdzie chroni serce - władcę, a potrójny ogrzewacz - dziwięć pozostałych meridianów. Stan jednego wpływa na stan drugiego; jeżeli potrójny ogrzewacz zostanie wytrącony ze stanu równowagi, narządy nie są prawidłowo odżywiane i "buntują się" przeciwko sercu. Jeżeli osierdzie ulegnie osłabieniu, zaatakowane zostanie serce, a odżywianie w potrójnym ogrzewaczu stanie się mniej skutecznie.
Zasadniczą funkcją meridianu osierdzia jest ochrona serca - pod względem fizycznym oraz energetycznym. Osierdzie jest włóknistym workiem, otaczającym delikatnie zwilżoną płynem surowicznym membranę, zapobiegającą powstawaniu tarć podczas bicia serca. Stres i szok docierają najpierw do osierdzia - jeśli jest zdrowe, nie przenikają dalej, do serca.
 
MERIDIAN POTRÓJNEGO OGRZEWACZA

Meridian potrójnego ogrzewacza współpracuje z meridianem układu krążenia. Nie jest związany z żadnym narządem, jednak starożytni Chińczycy głęboko wierzyli, że wszystkie narządy organizmu są przez niego chronione, a sam meridian kontroluje temperaturę organizmu.
Podział na trzy "ogrzewacze" jest zgodny z podziałem tułowia: górny ogrzewacz odpowiada jamie klatki piersiowej, środkowy jamie brzusznej, a dolny - jamie miednicy.

Do ich zadań należą:

  • regulacja autonomicznego układu nerwowego oraz serca i narządów jamy brzusznej, szczególnie w ich reakcjach na emocje;
  • kontrola przysadki mózgowej;
  • regulacja temperatury ciała, apetytu i pragnienia;
  • kontrola emocji i nastrojów - stanów przyjemności i niezadowolenia.
MERIDIAN PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO


Chińczycy rozpatrują narządy organizmu w kategoriach procesów zachodzących na wszystkich poziomach umysłu - "wątroba pełni rolę wojskowego przywódcy, który planuje strategie; pęcherzyk żółciowy zajmuje pozycję ważnego i prawego urzędnika, podejmującego światłe i rozsądne decyzje."
Według starożytnych, na stan wszystkich narządów wewnętrznych wpływa energia pęcherzyka żółciowego, różni się on bowiem od innych narządów jamistych tym, że one transportują substancje "nieczyste" lub obce - pokarm, płyny i ich resztki, natomiast pęcherzyk żółciowy transportuje wyłącznie "czyste" płyny, magazynując i zagęszczając żółć.
Meridian pęcherzyka żółciowego jest jednym z najbardziej rozbudowanych. Przecina prawie całe ciało (z wyjątkiem kończyn górnych). Wędruje zygzakowatą linią wokół głowy w taki sposób, że w chwili stresu lub napięcia działa jak imadło; z tego właśnie powodu odgrywa niezwykle istotną rolę w terapii bólów głowy i napięć karku.
Według Nei Ching pęcherzyk żółciowy odpowiada za proces podejmowania decyzji - gniew i szybkie decyzje mogą powodować nagromadzenie w nim nadmiaru energii chi, a nieumiejętność podejmowania decyzji może być oznaką dysharmonii pęcherzyka i jego osłabienia.

MERIDIAN WĄTROBY

Według klasyków chińskich wątroba stymuluje procesy śledzenia i rozproszenia. Wątroba lub chi wątroby są odpowiedzialne za płynne przesuwanie się substancji materialnych i za właściwe funkcjonowanie organizmu. Wątroba rozprowadza chi i krew we wszystkich kierunkach, a więc do wszystkich części ciała. Nei Ching nazywa wątrobę metaforycznie "generałem armii", ponieważ utrzymuje ona jednostajność i harmonię ruchu w całym ciele.
Wątroba stanowi centrum procesu metabolicznego. Nie tylko wydziela żółć, syntetyzuje białka, neutralizuje toksyny i reguluje stężenie cukru we krwi, ale również magazynuje glikogen (skrobię), zmienia go z powrotem w glukozę (cukier) i wydziela w razie zwiększonego zapotrzebowania. Ponieważ mózg nie magazynuje cukrów, prawidłowe gospodarowanie cukrami przez wątrobę jest niezwykle ważne. Chińczycy przypisywali prawidłowemu funkcjonowaniu wątroby istotną rolę w procesie świadomego i nieświadomego myślenia.
Meridian wątroby pomaga kontrolować działanie systemu nerwowego i wpływa na powstawanie zaburzeń o podłożu psychicznym. Motywacja do działania, dobre samopoczucie i rodzaj temperamentu związane są z równowagą (lub jej brakiem) wzdłuż tego właśnie meridianu.© 2002-2019 IARAMT Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone