Oddział Główny w Warszawie

Szkoła jest zarejestrowana w odpowiednich urzędach i władzach oświatowych Warszawy mając uprawnienia do prowadzenia działalności edukacyjnej (Biuro Edukacji M.St. Warszawy, Mazowieckie Kuratorium Oświaty). Posiadamy też wpis do Rejestru Placówek Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Daje to możliwość refundacji kosztów szkolenia osobom bezrobotnym biorącym udziału w naszych kursach.
Placówka realizuje autorski program nauczania refleksologii według metody Inge Dougans. Absolwenci zawodowych kursów refleksologii otrzymują dwa certyfikaty:
– polskojęzyczny (honorowany przez MENiS),
– anglojęzyczny (z Siedziby Głównej IARAMT w Johannesburgu).
Akademia oraz Gabinet Refleksologii znajdują się w dzielnicy Warszawa-Bemowo przy ul. Powstańców Śląskich 5A. Dysponujemy klimatyzowaną salą wykładową wyposażoną w profesjonalny sprzęt audiowizualny. Zajęcia praktyczne odbywają się na stołach do masażu w parach.
Uwaga słuchacze zamiejscowi: wygodny dojazd do miejsca szkolenia komunikacją miejską z Dworca Centralnego (tramwaj nr 10) i Dworca Zachodniego (z przesiadką autobus 136/167/184 lub 154 do Ronda Zesłańców a później tramwaj 10/11 lub 26 do Synów Pułku ).
Oprócz zawodowych kursów refleksologii organizujemy również seminaria, konferencje i warsztaty z zakresu innych metod medycyny naturalnej (m.in. masażu chińskiego, leczniczego chi kung, ayurvedy, dietetyki chińskiej, nano-terapii i tachionoterapii), najczęściej prowadzonych przez specjalistów z zagranicy.
Zapewniamy Państwu wysoką jakość naszych programów szkoleniowych.