Program nauczania

Program szkolenia kursowego IARAMT Poland w zakresie refleksologii stóp oparty jest o licencjonowany program Siedziby Głównej IARAMT w Johannesburgu i chroniony jest prawem autorskim. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w kraju uprawnionym do szkolenia refleksologów metodą Ingi Dougans.
Słuchacze kursów zostają wyposażeni w kompletną wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu refleksoterapii (refleksorycznego masażu stóp wspartego metodą mobilizacji stawów stopy oraz chińską teorią meridianów).
Szkolenia zostały precyzyjnie opracowane i przygotowane tak, aby ich absolwenci zdobyli niezbędne kwalifikacje w dziedzinie refleksoterapii stóp. Program nauczania ukierunkowany jest na rozwój wiedzy i umiejętności w stopniu, który pozwala słuchaczowi osiągnąć następujący cel: fachowe wykonanie zabiegu leczniczego masażu (refleksoterapii) stóp. W programie szkolenia znajdują się wykłady teoretyczne i zajęcia praktyczne.

W części praktycznej zajęć chwyty i techniki manualne są ilustrowane na ekranie, omawiane i demonstrowane przez wykładowcę, a następnie powtarzane przez słuchaczy w praktyce (w parach na stołach do masażu).

Troska o pacjenta i komunikacja z nim są istotnymi elementami zabiegu. Ucząc się na zajęciach tego, jak przeprowadzić wywiad z pacjentem i jak zebrać historię choroby, jak wzajemnie oddziaływać i komunikować się z nim, słuchacz jest przygotowywany do realnych sytuacji w późniejszej praktyce zawodowej. Słuchacze prowadzą karty pacjentów oraz wykonują zabiegi indywidualne w domu w celu doskonalenia swoich umiejętności.

Program nauczania w zarysie

 • historia refleksologii,
 • zasady oddziaływania metody na organizm,
 • systemy refleksologii stosowane na świecie,
 • holistyczne ujęcie człowieka i terapii,
 • anatomia i fizjologia człowieka,
 • budowa stopy – norma i jej patologie,
 • mapa stref i punktów odruchowych na stopach,
 • powiązania między receptorami stóp a narządami organizmu,
 • nauka chwytów i technik manualnych stosowanych w refleksoterapii stóp,
 • interakcje z pacjentem (prowadzenie wywiadu i kart zabiegowych),
 • wskazania i przeciwwskazania do zabiegu,
 • fachowe wykonanie zabiegu refleksologii leczniczej.
 • refleksologia o chiropraktyka stawów stopy,
 • anatomia układu kostno-stawowego stopy,
 • schorzenia i zmiany patologiczne stóp,
 • test funkcjonalny stóp,
 • kinezyterapia stóp,
 • omówienie i pokaz technik chiropraktyki stóp,
 • ćwiczenia praktyczne słuchaczy ww. technik,
 • sekwencja zabiegowa – pokaz i ćwiczenia praktyczne,
 • przeciwwskazania do zabiegu,
 • detoksykacja pozabiegowa organizmu
 • tradycyjna medycyna chińska w połączeniu z refleksologią stóp,
 • chi człowieka i biologiczny zegar chiński,
 • topografia 12 meridianów narządowych,
 • analiza objawów chorobowych przy zablokowaniu meridianów,
 • stan zdrowia w ujęciu Pięciu Żywiołów,
 • podstawy diagnozy tradycyjnej medycyny chińskiej (stopy, ręce, twarz, język),
 • szczegółowa diagnoza ze stóp,
 • wywiad z pacjentem i rejestrowanie kart zabiegowych,
 • ćwiczenia praktyczne w parach – doskonalenie zabiegu refleksologii stóp,
 • obsługa pacjenta (w tym oddziaływania specyficzne),
 • ABC zawodowego refleksologa,
 • techniczne przygotowanie gabinetu refleksologicznego do pracy,
 • informacje o przepisach rejestracji własnej działalności oraz jej marketing,
 • ćwiczenia teoretyczno-praktyczne pod kątem egzamin

Egzamin i certyfikaty

Egzamin końcowy (zdawany po kursie III°) obejmuje:
 • egzamin teoretyczny (test),
 • egzamin praktyczny (zdawany na stopach egzaminatora),
 • ocenę kart zabiegowych (rejestrowanych przez słuchacza w domu).
Po ukończeniu kursów refleksologii I i II° słuchacz otrzymuje certyfikat w języku polskim o odbytym szkoleniu.
Po ukończeniu kursu refleksologii III° i zdaniu egzaminu końcowego absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia (w jęz. polskim)  oraz międzynarodowy certyfikat kursu (w jęz. angielskim) z Oddziału Głównego IARAMT w Johanesburgu. Absolwent uzyskuje tytuł refleksologa i zostaje wpisany do międzynarodowego rejestru refleksologów IARAMT.